Bodystat® 1500MDD

Přenosný Bodystat 1500MDD nabízí rozšířenou analýzu složení celého těla. Tento přístroj nabízí další výhody nad rámec našeho Bodystatu 1500 včetně dětské rovnice, měření intra a extracelulární tekutiny, fázového úhlu, Wellness MarkerTM (specifický poměr impedancí, sledování stavu buněčnékondice) a našeho předního softwaru BIAS Body Manager Pro, který navíc poskytuje další pokročilé analýzy zdravotních parametrů

Specifikace Bodystatu® 1500MDD

 • Procento tělesného tuku a hmotnost tuku*
 • Procento aktivní tělesné (beztukové - svalové) hmoty a hmotnost aktivní tělesné hmoty(svalstva)*
 • Celková hmotnost
 • Procento celkové vody v těle a hmotnost celkové tělesné vody*
 • Rozsahy normohodnot pro jednotlivé parametry
 • Procento a objem extracelulární tekutiny
 • Procento a objem intracelulární tekutiny
 • Hmotnost bezvodé aktivní tělesné hmoty
 • Hodnota bazálního metabolismu (BMR)*
 • BMR/hmotnost těla
 • Průměrná denní kalorická potřeba*
 • Body Mass Index – plus normální rozsah
 • Body Fat Mass Index (BFMI)*
 • Fat-Free Mass Index (FFMI)*
 • Wellness MarkerTM (specifický poměr impedancí)
 • Hodnoty impedance při 5 a 50 kHz
 • Rezistance při 50 kHz
 • Reaktance při 50 kHz
 • Fázový úhel při 50 kHz
* Vypočtená

Příslušenství Bodystat 1500MDD

KABELOVÉ VODIČE

DLOUHÉ ELEKTRODY

VOLITELNÁ TISKÁRNA

BODY MANAGER PRO

Získejte co nejvíce ze svého Bodystatu 1500MDD

Bodystat 1500MDD má všechny výhody Bodystatu 1500, plus mnoho dalších. Tento složitější stroj představuje pokročilý software umožňující podnikům ve fitness maximalizovat svůj potenciál výnosů jak u stávajících členů, tak i přilákáním nových. S dodaným softwarem budete moci nabídnout komplexní analýzu složení a hydratace celého těla, stejně jako analýzu našeho Wellness Markeru TM (Poměr Impedance) pro určení zdraví buněk.

Kdo může mít prospěch z používání Bodystatu 1500MDD?

Stejně jako u Bodystatu 1500, odpověď je každý! Od nejzdravějších členů po ty nejméně zdravé, Bodystat 1500MDD nabízí bezkonkurenční zprávy, analýzy a motivační stanovení cílů, aby se klienti zapojili a motivovali. Analýza je vhodná pro všechny věkové skupiny, pohlaví nebo etnické skupin.

BIA (bioelektrická impedanční analýza) nabízí vynikající měření svalové a tukové hmoty, které poskytuje obrovskou výhodu oproti nedostatečné četby BMI (Body Mass Index) a dává opravdovým fitness fanatikům skutečné výsledky, které berou v úvahu při měření svalů, vody a tuku také jejich buněčné zdraví.

Brochure for Bodystat<sup>®</sup>1500

Používání vašeho Bodystatu 1500MDD

Použití vašeho Bodystatu 1500MDD nemůže být jednodušší - není zapotřebí školení a proces je neinvazivní, což je důležité pro osobu, která se měří. Bodystat 1500MDD má dva hlavní vodivé kabely, z nichž každé vedení má dvě krokosvorky, červenou a černou. Tyto svorky jsou připojeny k exponovaným úchytům na elektrodách. Pomocí tří tlačítek klávesnice zadáte povinné údaje klienta jako jsou pohlaví, věk, výška a hmotnost a volitelné údaje jako je úroveň aktivity, nebo míry pasu a boků.

Při měření prochází bezpečný signál (proud) vygenerovaný bateriemi celým tělem a měří bioelektrickou impedanci při dvou frekvencích - 5 kHz a 50 kHz. Jakmile je měření provedeno, zobrazí se po 3 vteřinách na LCD displeji komplexní analýza složení těla, která obsahuje tělesný tuk, aktivní tělesnou (beztukovou - svalovou) hmotu, celkovou tělesnou vodu a optimální rozsahy měřených parametrů. Metabolické výpočtové hodnoty, poměr pas/boky, BMI, BFMI, FFMI, Intra- a Extracelulární tekutina ICT a ECT , fázový úhel a Wellness MarkerTM (specifický poměr impedancí, marker stavu buněčné kondice) jsou také zobrazeny na LCD displeji.

Brožurka Bodystat® 1500MDD v angličtině
Copyright: Fitsport-komplex s.r.o. 2016

Fitsport-komplex.cz | Bodystat.cz | NutriPro.cz | NutriData.cz